Poniedziałek

9.00 – 10.00   Próba zespołu ARABESKA

10.00 – 12.00 Próba kabaretu KAKADUS

18.00 – 19.00 – Aktywny Senior (zajęcia ruchowe) 

19.00 – 20.00    Fitness / instruktor Renata Bielińska

Wtorek

10.00 – 11.00  Zespół wokalny ,,Barwy Jesieni’’ /  instruktor Grzegorz Zwarycz

19.00 – 20.00  Zajęcia Fitness TRAMPOLINY  / instruktor Renata Bielińska

Środa

19.00 – 20.00  Fitness / instruktor Renata Bielińska

Czwartek

 9.00 – 10.00  Warsztaty Taneczne ,,ARABESKA’’ /  instruktor Renata Bielińska

10.00 – 11.00  Zespół wokalny ,,Barwy Jesieni’’  / instruktor Grzegorz Zwarycz

10.00 – 12.00 Warsztaty Kabaretu ,,KAKADUS’’  / instruktor Regina Drgas

19.00 – 20.00  Zajęcia Fitness TRAMPOLINY /  instruktor Renata Bielińska

Piątek

17.00 – 18.00 – Kurs komputerowy 

18.00 – 20.00 Gry stolikowe & Robotyka / instruktor Grzegorz Golonko