Witaj użytkowniku, cieszymy się że interesujesz się regulaminem oraz bezpiecznym korzystaniem z naszej strony.
Znajdziesz tutaj wszytskie podpunkty bezpiecznego korzystania z naszej witryny internetowej które pozwolą Ci sprawdzić czy nasza strona jest bezpieczna w korzystaniu i odpowiednio zabezpieczona pod względem udostępnianych nam danych osobowych.

-Sprawdzanie, czy połączenie z daną stroną jest bezpieczne

Aby dowiedzieć się, czy można bezpiecznie otworzyć daną stronę, możesz sprawdzić informacje o jej zabezpieczeniach. Jeśli nie można wejść na stronę bezpiecznie lub z zachowaniem prywatności, Chrome wyświetla ostrzeżenie.

Otwórz stronę w Chrome.

Aby sprawdzić zabezpieczenia strony, popatrz na symbol stanu bezpieczeństwa na lewo od adresu internetowego.

Bezpieczna

Informacje lub Niezabezpieczona

Niebezpieczna

Niezabezpieczona lub Niebezpieczna

Aby zobaczyć szczegóły i uprawnienia strony, kliknij ikonę. Zobaczysz podsumowanie informacji o stopniu prywatności połączenia Chrome.

Znaczenie poszczególnych symboli bezpieczeństwa

Symbole informują o tym, na ile bezpieczne jest wchodzenie na daną stronę i korzystanie z niej. Wskazują, czy strona ma certyfikat bezpieczeństwa, czy Chrome mu ufa oraz czy połączenie ze stroną jest prywatne.

Zablokuj

 Bezpieczna

Informacje przesyłane i odbierane na tej stronie są prywatne.

Nawet gdy ta ikona jest widoczna, zawsze zachowuj ostrożność przy udostępnianiu informacji prywatnych. Sprawdź na pasku adresu, czy jesteś na właściwej stronie.

Wyświetl informacje o witrynie

 Informacje lub Niezabezpieczona

Strona nie korzysta z połączenia prywatnego. Ktoś może zobaczyć lub zmienić informacje, które przesyłasz lub odbierasz na tej stronie. 

Niektóre witryny pozwalają wyświetlić bezpieczniejszą wersję strony:

  1. Zaznacz pasek adresu.
  2. Usuń http:// i zamiast tego wpisz https://.

Jeśli to nie zadziała, skontaktuj się z właścicielem strony i poproś, by zabezpieczył ją i Twoje dane przy użyciu protokołu HTTPS.

Niebezpieczna

 Niezabezpieczona lub Niebezpieczna

Sugerujemy, by na tej stronie nie podawać żadnych informacji prywatnych ani danych osobowych. Jeśli to możliwe, nie korzystaj z niej.

Niezabezpieczona: zachowaj ostrożność. W zabezpieczeniach prywatności tej strony występują poważne błędy. Ktoś może zobaczyć informacje, które przesyłasz lub odbierasz na tej stronie.

Może pojawić się komunikat „Logowanie nie jest bezpieczne” lub „Płatność nie jest bezpieczna”.

Niebezpieczna: unikaj tej strony. Jeśli na całej stronie wyświetli się ostrzeżenie w kolorze czerwonym, świadczy to o tym, że Bezpieczne przeglądanie oznaczyło ją jako niebezpieczną. Twoje prywatne informacje prawdopodobnie będą na niej zagrożone.

Usuwanie błędu „Połączenie nie jest prywatne”

Jeśli na całej stronie wyświetli się komunikat o błędzie „Połączenie nie jest prywatne”, oznacza to, że występuje problem z tą stroną, siecią lub Twoim urządzeniem. Dowiedz się, jak eliminować błędy „Połączenie nie jest prywatne”.

Co to jest certyfikat bezpieczeństwa?

Gdy wchodzisz na stronę, która stosuje protokół HTTPS (ochronę połączenia), jej serwer za pomocą certyfikatu potwierdza jej tożsamość przeglądarce (takiej jak Chrome). Każdy może utworzyć certyfikat potwierdzający dowolną tożsamość.

Dlatego też, aby pomóc Ci zachować bezpieczeństwo w sieci, Chrome wymaga, by witryny używały certyfikatów wystawionych przez zaufane organizacje.

– Polityka Prywatności

Na naszym serwisie gromadzimy takie informacje jak:
– Adresy E-mail
– Adresy IP
– Imiona oraz Nazwiska


Państwa dane są przechowywane na naszym serwisie, widzą je tylko i wyłącznie administratorzy strony którzy są zobowiązani do utrzymania w tajemnicy oraz nierozpowszechniana przedstawionych wyżej informacji osobom trzecim.
Dane te są zbierane w celach weryfikacji zakupu na naszej stronie.
Dzięki temu możemy łatwo oraz szybko zweryfikować czy dana osoba kupiła u nas przedmiot.
Dodatkowo dzięki zabezpieczeniom strony, państwa dane są bezpieczne i nie mają prawa pojawić sie na innych witrynach internetowych w przypadkach tz. „wycieków danych”.