NFORMACJE O UNIWERSYTECIE TRZECIEGO WIEKU 

14 Grudzień roku 2011- pierwsze zebranie informacyjne UTW którego pomysłodawczynią i zalożycielką była Regina Drgas.

17 stycznia 2012 roku odbywa się zebranie organizacyjne na które przychodzi 60 słuchaczek. Wybrano Prezesa którym zostaje Regina Drgas oraz 5 osób do zarządu : z-ca Grażyna Kwiecień, skarbnik Wacława Nurkowska człokowie to  Irena Gureczna, Krystyna Kozłowska, Renata Jagieło, Alicja Goraj.

Utw działa 

Zarząd opracował program działania UTW . I

Obecny Zarząd to: 1. Prezes Regina Drgas

                               2. Z-ca Irena Gureczna

                               3. Skarbnik Zofia Ejsmondt

                               4. członek Genowefa Golonka

                               5.               Wanda Heptler

                               6.               Jadwiga Spodarek.

Za zgodą władz miasta i gminy oraz zarządu Uniwersytet działa jako sekcja przy UM Ośrodek Kultury i Sportu obecnie przy Gminnym Ośrodku Kultury w Nowym Miasteczku. Osoba odpowiedzialna za całokształt  działalności nie pobierała i nie pobiera wynagrodzenia gdyż działa jako wolontariat.

Zgodnie z opracowanym i zatwierdzonym regulaminem z dnia 14.12.2011 r.

Cele działania UTW

1. Propagowanie wiedzy, kultury izdrowia oraz  idei kształcenia przez całe 

    życie

2. Umożliwienie miłego,twórczego iciekawego spędzania wolnego czasu.

Struktura organizacyjna:

1. UTW działa przy GOK na podstawie opracowanego i zatwierdzonego

    Regulaminu.

2. Za całokształt działań odpowiedzialny jest Koordynatro -Prezes UTW

   wraz z wyznaczonym do współpracy pracownikiem GOK

3. UTW wspópracuje   z pracownikami gwarantującymi wysoki poziaom merytoryczny wykładów .

4. Organem przedstawicielskim UTW jest Prezes oraz Rada słuchaczy.

GOK zapewnia: 

– nieodpłatnie pomieszczenia na biuro oraz do prowadzenia zajęć 

– obsługę techniczną i sprzęt audiowizualny.

Środki finansowe na działalność UTW pochodzą z;

– oplat składkowych wnoszących przez słuchaczy UTW

– środków własnych GOK

– dotacji unijnych.

Słuchaczem UTW może zostać każdy kto zakończył karierę zawodową i pragnie poszerzyć wiedzę, rozwijać zainteresowania oraz brać udział w życiu kulturalnym Nowego Miasteczka ( emeryt, rencista (również bezrobotny)

Ze studenckim pozdrowieniem

Regina DRGAS